Το Bowtech διεγείρει τους αισθητικούς ιδιοϋποδοχείς, τις αισθητήριες ίνες στα άκρα του περιφερικού νευρικού συστήματος, ενθαρρύνοντας έτσι το σώμα να ευθυγραμμισθεί και να επανέλθει στη φυσική του κατάσταση υγείας. Οι αισθητικοί ιδιοϋποδοχείς παρέχουν στο σώμα την αντίληψη θέσης και κίνησης.

Τα άκρα του νευρικού περιφερικού συστήματος περιέχουν μία ποικιλία υποδοχέων, που είναι τοποθετημένοι μέσα στον συνδετικό ιστό, στους μύες, στους τένοντες, στους συνδέσμους και στις περιτονίες.

Ένας συγκεκριμένος ιδιοϋποδοχέας -ο αισθητικός ιδιοϋποδοχέας πόνου- παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της τεχνικής Bowen. Οι αισθητικοί ιδιοϋποδοχείς πόνου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο επιβλαβές ερέθισμα, το οποίο πιθανότατα στην πράξη βλάπτει τον σωματικό ιστό.

Με κάθε κίνηση Bowen, η περιτονία κινείται ελαφρά, χωρίς όμως να διαχωρίζεται βίαια. Όταν οι περιτονικές συμφύσεις χαλαρώσουν και ο ουλώδης ιστός μαλακώσει και συρρικνωθεί, τότε η περιτονία είναι σε κατάσταση να μειώσει την έντασή της. Οι μυοσκελετικές δομές μπορούν τότε να αυξήσουν την κινητικότητά τους και να ενεργοποιήσουν το πλήρες δυναμικό της ισχύος τους.

Έτσι, τεντώνοντας τις κολλαγόνους ίνες και μεταβάλλοντας το σχήμα του συνδετικού ιστού με της χαμηλής έντασης κινήσεις Bowen, οι αισθητικοί ιδιοϋποδοχείς πόνου, που βρίσκονται μέσα στην περιτονία και το συνδετικό ιστό, διεγείρονται και μεταδίδουν ένα ερέθισμα ΜΗ αισθητικού πόνου μέσω του κεντρικού νευρικού συστήματος στο φλοιό. Ο φλοιός αναγνωρίζοντας αυτή την πληροφορία, αρχίζει την θεραπευτική διαδικασία γι’ αυτό το στάδιο επισκευής, μεταδίδοντας το μήνυμα μέσω των φυγόκεντρων ινών, να αφαιρεθεί η φλεγμονή και να χαλαρώσουν οι μυϊκές ίνες και οι συνδετικοί ιστοί.

  • Αισθητικού ιδιοϋποδοχείς των αρθρώσεων - όλες οι κινήσεις που γίνονται γύρω από μία άρθρωση επηρεάζουν άμεσα τον θύλακα και τους συνδέσμους της, που είναι πλούσιοι σε νευρικούς αισθητικούς ιδιοϋποδοχείς, προκαλώντας ομαλοποίηση της αρθρικής λειτουργίας.
  • Περιτονία - κάθε κίνηση Bowen γίνεται στο επίπεδο της επιφανειακής περιτονίας με κινητοποίηση του μυός ή του τένοντα, επηρεάζοντας τη σχέση μεταξύ περιτονίας και νεύρου. Η περιτονία παίζει σημαντικό ρόλο στο μυϊκό συντονισμό, στη στατική ευθυγράμμιση και γενικά στην πληρότητα της δομής και της λειτουργίας.
  • Επανεξισορρόπηση του αυτόνομου νευρικού συστήματος (ΑΝΣ) - η τεχνική Bowen σ' αυτό το σημείο, ίσως να έχει τα πιο έντονα και σημαντικά αποτελέσματα. Το ΑΝΣ ελέγχει πάνω από το 80% των σωματικών λειτουργιών και είναι πολύ ευαίσθητο σε εξωτερικές εντάσεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, ζουν μια συνεχή κατάσταση υπερδιέγερσης του συμπαθητικού ΑΝΣ. Η θεραπεία από την τεχνική επέρχεται αφού το ΑΝΣ κινηθεί από τη συμπαθητική στην παρασυμπαθητική κυριαρχία.
  • Σημεία Trigger - Πολλές κινήσεις Bowen αλληλοεπικαλύπτονται με αναγνωρισμένα σημεία trigger. Απελευθερώνοντας τα σημεία αυτά, ο πόνος ανακουφίζεται και η κινητικότητα της άρθρωσης, όπως και ο συντονισμός των μυϊκών κινήσεων βελτιώνεται.